Laber valgoppslutning stenger legene ute

Avstemningen til nytt styre ble gjennomført i perioden 23.- 29. oktober 2003 i alle helseforetak i Helse Nord RHF, og representantene er valgt for perioden 2003 -2005. Av 11 000 stemmeberettigede ble det kun avgitt 2 492 godkjente stemmer, det vil si en valgdeltakelse på 22 %.

Stenersen ute

Det ble fremmet to lister til valget, én fra Kommunalansattes Fellesorgansasjon (KFO), og en fra Den norske lægeforening, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF). Dermed ble førstemann på KFO-listen valgt inn på tredjeplassen som lege Stig-Arild Stenersen har hatt frem til nå. Stenersen, som har vært en aktiv representant i styret, må dermed forlate sitt nåværende styreverv, og i stedet stå som første vararepresentant.
– Dette får legene selv ta ansvar for. Legeforeningen har ikke klart å mobilisere medlemmene til å stemme. Dette viser bare hvor dårlig tradisjon vi har når det gjelder nettverksbygging, sier en skuffet Stenersen til Avisa Nordland.

Johnny Ødegård, leder for valgstyret og fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, mener dette er beklagelig, blant annet fordi mangel på leger i styret kan vanskeliggjøre de faglige diskusjonene.

Legeforeningen skuffet

Det mener også visepresident i Legeforeningen, Yngve Mikkelsen. Han er skuffet over resultatet.
- Det er beklagelig at medisinsk kompetanse ikke er representert blant ansattrepresentantene. Sykehus er institusjoner som baserer sin drift på medisinsk kunnskap, og når denne delen av kompetansen ikke er representert vil det kunne få uheldige konsekvenser, sier Mikkelsen til Tidsskriftet. Han sier legene helt klart må ta sin del av ansvaret for dårlig valgoppslutning, og at de ikke kan komme i etterkant og klage over manglende faglig fokus.

Svekket pasienttilbud?

I foretakenes styrer sitter det seks representanter fra staten i tillegg til tre fra arbeidstakersiden. Styrene har, sammen med daglig leder, ansvaret for drift og resultater i helseforetaket.
- Når sentral kompetanse mangler i et styre vil beslutningene speile dette. Jeg er ikke i tvil om at dette vil medføre mindre fokus på faget og mer fokus på kortsiktige økonomiske løsninger. Dette kan igjen føre til et svekket pasienttilbud både på kort og lang sikt, sier Yngve Mikkelsen.

Nye representanter

De nye faste representantene for arbeidstakerne i Helse Nord RHF er oversykepleier ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Bente Christensen, hjelpepleier ved Nordlandssykehuset Lofoten, Kari B. Sandnes og kokk og hovedtillitsvalgt for Kommualansattes Fellesorganisasjon, Odd Oskarsen. Det vil likevel være en lege representert i styret, ved styreleder Olav Helge Førde.

Det ble først gjennomført valg på nytt styre i mars i år, der Stenersen ble valgt inn, men dette resultatet ble ikke godkjent. Årsaken var mangel på informasjon til de ansatte fra administrasjonen i Helse Nord RHF.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media