Kronerulling gir forskning om lokalsykehus

Det er Nasjonalt senter for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling som skal gjennomføre studien.

Lokalsykehusenes funksjon

- En gradvis sentralisering av sykehustjenestene som setter lokalsykehus i en utsatt posisjon, samt vanskelig rekruttering av primærleger til distriktene, aktualiserer studien, mener prosjektleder Olaug Lian.

I tillegg til å se på samhandlingen mellom primærlegene og sykehuslegene, vil studien drøfte hvilken funksjon lokalsykehusene skal ha i forhold til primærhelsetjenestens tjenestetilbud. Et annet sentralt spørsmål er hvilke konsekvenser omstrukturering av sykehussektoren kan få for primærhelsetjenesten i distriktene.

Data fra Telemark

Studien kommer i stand takket være kronerulling på Rjukan i Telemark. Lokalbefolkningen frykter for fremtiden for sitt lokalsykehus, og har samlet inn godt og vel 400 000 kroner. Noe av disse pengene går til forskningsprosjektet.

Olaug Lian understreker at den eneste føringen som er lagt på studien, er at datamaterialet til studien hentes fra regionen til Blefjell sykehus HF.

Etter planen starter arbeidet opp 1. januar 2004.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media