Kritisk MRSA-situasjon i Stockholm

I et nyhetsbrev fra Smittskyddsinstitutet, søsterinstituttet til det norske Folkehelseinstituttet, betegnes situasjonen i Stockholmsregionen som kritisk. De svenske smittevernmyndighetene frykter en eksponensiell økning i infeksjonstilfeller forårsaket av multiresistente gule stafylokokker.

Tredobling

Siden 2001 har det vært en tredobling i forekomsten av MRSA-infeksjoner i Stockholm. Andelen MRSA av samtlige stafylokokkinfeksjoner utgjør nå 3,5 %. I resten av Sverige derimot, er det epidemiologiske bildet fortsatt fredelig og uten tegn til utbrudd. Myndighetene karakteriserer imidlertid situasjonen i den svenske hovedstaden som et nasjonalt anliggende, og har iverksatt tiltak for å forebygge spredning.

Norske rutiner skjerpet

Også norske smittevernmyndigheter er på vakt, og har innskjerpet rutinene for testing av både pasienter og helsepersonell fra Stockholmsområdet. Regelen er at disse bør gjennomgå bakteriologiske undersøkelser når de ankommer Norge, konstaterer Folkehelseinstituttet.

Tidligere gjaldt kravet om bakteriologisk MRSA-testing bare pasienter fra områder og land utenfor Norden eller Nederland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media