Flere kvinner dør av lungekreft

Dette gjelder først og fremst kvinner i aldersgruppen 55-74 år, melder Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Dør av lungekreft

I denne aldersgruppen døde i alt 385 av lungekreft i 2001, mens 251 døde av brystkreft. Blant kvinner i alderen 65-74 år, var det dobbelt så mange som døde av lungekreft som av brystkreft.

For aldersgruppene over 75 år skyldes de fleste kreftdødsfallene brystkreft, men antall dødsfall som skyldes lungekreft er stigende, fremgår det av rapporten Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98 fra Statens helseundersøkelser/Folkehelseinstituttet og tall fra dødsårsaksstatistikken for 1999-2001.

Av statistikken fremgår at kurvene for lungekreft og brystkreft møtte hverandre på midten av 1990-tallet. De siste fire årene har antall kvinner som dør av lungekreft skutt i været. Antall kvinner som dør av brystkreft går svakt nedover.

Flater ut blant menn

Professor Erik Dybing ved Folkehelseinstituttet mener at 90 % av økningen skyldes et økende antall kvinner som har vært dagligrøykere i 20 år.

De fleste kvinnelige røykerne er i aldersgruppen 34-54 år. Blant disse røyker 34-35 % daglig. I gjennomsnitt røyker ca. 30 % av norske kvinner daglig, og tallet har vært uforandret i 30 år.

Hittil har det først og fremst vært menn som har fått lungekreft, men lungekrefttallene for menn flater ut.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media