Færre kvinner steriliserer seg

I fjor ble det i Norge, med unntak av Akershus, utført nærmere 1 500 steriliseringer på kvinner og drøyt 3 000 på menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Det er en nedgang på nesten 2 800 kvinner, eller 65 %, siden 2001. Tallet for antall menn som steriliserer seg er tilnærmet uforandret i samme periode.

Fra januar 2002 ble det innført full egenbetaling på sterilisering, og dermed må kvinner ut med drøyt 6 000 kroner for inngrepet. For menn er prisen på rundt 1 300 kroner. Det er trolig denne innføringen som har gjort at nedgangen i sterilisering av kvinner er så stor.

Gruppert etter behandlingsfylke ble det utført flest steriliseringer på kvinner i Sogn og Fjordane og Telemark, og på menn i Hedmark og Vest-Agder.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media