Etikk og skikk ved fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk og verdier er overskriften for møtet som arrangeres av Bioteknologinemda. Temaet er høyaktuelt på bakgrunn av regjeringens forslag til ny lov om bioteknologi som nå er til behandling i Stortinget. Sosialkomiteen skal avgi sin innstilling 6. november.

Gjeldende lov

Gjeldende bioteknologilov definerer fosterdiagnostikk som undersøkelse av foster eller gravid for å påvise eller utelukke genetisk sykdom eller utviklingsavvik. Metodene omfatter fostervannsprøve (amniocentese), morkakeprøve (chorionbiopsi) og ultralydundersøkelse.
Loven fastsetter krav om godkjenning av undersøkelsestyper og metoder og om genetisk veiledning og informasjon, men regulerer ikke indikasjonene for fosterdiagnostikk. Tilbudet reguleres av offentlige retningslinjer der hovedpremissene er høy alder hos den gravide (over 38 år) og at det foreligger økt risiko for alvorlig arvelig sykdom.

Nye metoder

Dagens møte tar opp etiske dilemmaer knyttet til fosterdiagnostikk generelt, men med vekt på nye metoder som ikke er tatt i bruk i Norge. Dette inkluderer undersøkelser av proteiner i mors blod og tidlige ultralydundersøkelser.

Blant spørsmålene som tas opp er om gravide bør tilbys tester for å avdekke fosteravvik og om man kan si nei til nye og lovende metoder for fosterdiagnostikk. Problemstilinger knyttet til lovverket i Norge og erfaringer og praksis i andre nordiske land er også hovedtemaer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media