Etablerer reseptbasert legemiddelregister

Forskriften som etablerer registeret ble fastsatt i statsråd på fredag. Formålet er å skaffe bedre kunnskap om legemiddelbruken i befolkningen, melder Helsedepartementet.

- Pasientsikkerhet og hensynet til folkehelsen gjør det viktig å følge opp medisinbruken på en systematisk måte etter at medisinene er tatt i alminnelig bruk. En slik oppfølging er spesielt viktig ettersom legemidler i dag ikke bare anvendes ved sykdom, men også til å forebygge sykdom hos friske personer. Opprettelse av et reseptbasert legemiddelregister vil gjøre det mulig å fremme riktig bruk av legemidler, tror departementet.

Forskning og kvalitetsutvikling av legemiddelforskrivning skal også stå sentralt når det gjelder bruken av registeret.

Opplysninger fra registeret skal ikke brukes til tilsyn med verken leger eller enkeltpasienter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media