Endelig penger til PET

Det foreslås å bevilge 43 millioner kroner over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett i 2004 til et nasjonalt senter for positronemisjonstomografi (PET).

PET-senteret skal samlokaliseres ved Rikshospitalet og Det Norske Radiumhospital. Selv om senteret etableres i Helse Sør RHF, skal skannertilbudet komme alle de regionale helseforetakene til gode.

Viktig medisinsk satsing

PET er en nukleærmedisinsk bildeteknologi som får stadig større betydning for diagnostikk og forskning innen onkologi, psykiatri og nevrologi. De fleste land i Vest-Europa, unntatt Norge, har PET-skannere eller etablerte PET-sentre.

- Det er svært gledelig at det nå er avsatt midler til et PET-senter. Dette er en nasjonal satsing som vi mener vil gi gevinster innen forskning og pasientbehandling på en rekke fagområder, i første rekke onkologi, psykiatri og nevrologi, sier nevrologiprofessor Leif Gjerstad ved Rikshospitalet. Gjerstad har på vegne av universitetssykehusene i Oslo ledet planleggingen av PET-nettverket og arbeidet med å få på plass en finansieringsløsning.

Spleiselag

Investeringsrammen for utstyret til PET-senteret er anslått til 93 millioner kroner. I tillegg kommer investeringer i bygg.

Finansieringskabalen for utstyret skal løses ved at Norges forskningsråd og Amersham Health AS hver bidrar med 25 millioner kroner til prosjektet.

Det var i fjor at Forskningsrådet og Amersham-konsernet gikk ut og garanterte for til sammen 50 millioner kroner, over halvparten av det utstyrsinvesteringene vil komme på. Forutsetningen var at myndighetene skulle betale resten av regningen. Nå ser dette ut til å kunne bli en realitet.

Les også:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media