Brystmelk beskytter ikke mot fedme

Studiene, en brasiliansk og en britisk, presenteres i siste nummer av BMJ.

Ingen sammenheng?

Den ene studien fulgte 2 250 brasilianske gutter i 18 år. Detaljert informasjon om amming ble innhentet i tidlig barndom. Etter å ha justert for faktorer som fysisk aktivitet, diett og røyking, fant forskerne enkelte signifikant sammenheng mellom mindre fedme og amming av barna i tre til fem måneder. Forskerteamet mener likevel med at disse sammenhengene må tolkes med varsomhet, og konkluderer med at man ikke ser en konsistent sammenheng mellom amming og utvikling av fedme og overvekt.

Amming viktig

Heller ikke det britiske forskerteamet fant sammenheng mellom amming og fedme og overvekt. Studien omfatter 2 631 britiske barn. Den behandler data om varighet av amming, kroppsmasseindeks og faktorer som fødselsvekt, mors røykevaner i svangerskapet, sosial klasse og foreldrenes kroppsmasseindeks.

Både det britiske og det brasilianske forskerteamet fremhever likevel at det er viktig å fremme amming.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media