Vin gjør kvinner gravide raskere

Tidligere studier om sammenhengen mellom alkoholinntak og fruktbarhet har vist at moderate mengder alkohol kan gjøre det lettere for kvinner å bli gravide. I disse studiene er imidlertid ikke forskjellen mellom de ulike typene alkoholholdige drikkevarer tatt med i betraktningen.

Korter ventetiden

Danske forskere ved Statens Serum Institutt i København har over en treårsperiode samlet opplysninger fra nærmere 30 000 kvinner for å finne ut om det er en sammenheng mellom ulike typer alkohol og tiden det tar for seksuelt aktive par som ikke bruker prevensjon å oppnå graviditet. Resultatene, som er publisert i Human Reproduction viser at kvinnene som drikker moderate mengder vin bruker kortere tid på å bli gravide enn kvinner som drikker øl eller sprit.

Alle deltakerne ble spurt hvor mye de drakk, om de drakk øl, vin eller sprit, og hvor lenge de forsøkte før de ble gravide. Halvparten av kvinnene ble gravide i løpet av de første to månedene de forsøkte, mens bare 15 % ventet mer enn 12 måneder. Generelt drakk kvinnene som ønsket å bli gravide mer vin enn øl, og svært lite sprit. Nesten 80 % hadde et moderat inntak av vin, mellom 0,5 og 7 enheter per uke. Bare halvparten av kvinnene drakk like mye øl.

Må vente lenger uten

De danske forskerne oppdaget dessuten at kvinner som ikke drikker alkohol overhodet, verken øl, vin eller sprit, generelt må forsøke i en lengre periode for å bli gravide enn kvinner som drikker moderate mengder alkohol.

Nøyaktig hvorfor eller hvordan vin kan ha en slik effekt er ikke klart. Tidligere studier har vist at de som drikker moderate mengder vin kan ha en lavere risiko for blant annet lungekreft og slag enn de som ikke drikker alkohol, eller som drikker øl eller sprit. Det har blant annet vært hevdet at det er innholdet av antioksidanter i vin som kan ha en positiv effekt.

Usikker årsak

- Våre funn tyder på at vindrikkere har en litt kortere ventetid på graviditet enn både kvinner som ikke drikker vin og kvinner som heller drikker andre typer alkoholholdige drikker. Hvorvidt dette skyldes vinen i seg selv eller om det skyldes at vindrikkere skiller seg ut på en eller annen måte, er ikke kjent, skriver forskerne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media