Telemedisin uten grenser

Det kom frem på den en internasjonale telemedisinsk konferanse som i disse dager pågår i Tromsø. 360 forskere, ingeniører og helsearbeidere fra 35 forskjellige land er samlet på konferansen i regi av Nasjonalt senter for telemedisin. Felles for dem alle er interessen for ny teknologi som kan sprenge grenser - i dobbel forstand. Bruk av ny teknologi som mobiltelefoner, satelittsamband, bredbånd, Internett og avansert datateknologi kommer til å påvirke helsetilbudet over store deler av verden i fremtiden.

Telemedisin i Kosovo

Blant de over 80 foredragsholderne finner vi Rifat Latifi, som har startet et telemedisinsk senter i Kosovo. Etter krigen har det vært mangel på det meste, fra bøker til kvalifisert helsepersonell, og Latifi mente løsningen var et
telemedisinsk senter. Til tross for at han ble møtt med stor skepsis har han nå bygget opp et slik senter i Pristina, et 1000 m2 stort lokale med et stort Internett-bibliotek og flere telemedisinske undersøkelsesrom. Planen til Latifi og hans kolleger er at det innen utgangen av 2004 skal være 10 slike sentre i Kosovo, og at alle lokale og sentrale
helseinstitusjoner etter hvert skal være koblet på nettverket. Slik kan tilgjengelig helsepersonell i landet hjelpe hverandre, uavhengig av store avstander, og hvis nødvendig kan de få bistand fra ekspertise i utlandet.

CD-rom kan redde liv i Afghanistan

Også i Afghanistan har 25 år med krig og uro satt sine spor, både når det gjelder infrastruktur og fagpersonell. Blant annet får mangelen på kvinnelig helsepersonell stadig alvorlige følger, fordi mange afghanske kvinner ikke får oppsøke mannlige leger. Mødredødeligheten er på 1,7 %, blant den høyeste i verden. Kirurg Torill Iversen og sivilingeniør Siri Birgitte Uldal fra Nasjonalt senter for telemedisin har vært i Afghanistan og funnet ut at noe så enkelt som CD-rom kan bidra til å redde liv.

- En kvinne ble sendt til et sykehus etter å ha ligget fire døgn med pressveer. Sykehuset hadde to kvinnelige leger, men fordi anestesilegen var mann tok familien hennes med henne hjem igjen. Hun hadde ingen sjanse til å føde barnet vaginalt, så hun døde nok kort tid etterpå, forteller Iversen

Nå håper Iversen og Uldal å starte et prosjekt der kvinner kan utdannes ved hjelp av CD-rom. På denne måten kan man jobbe uten å være på nett, og øke kompetansen før infrastrukturen er helt oppe og går. Også de ble møtt med arroganse og skepsis i begynnelsen, men har nå fått gehør for planene. De mangler imidlertid finansiering av prosjektet, og håper dette vil gå i orden innen kort tid. I mellomtiden vil mange kvinner dø, i mangel på helsepersonell av riktig kjønn.

Teknologien har kommet langt, men det er likevel en lang vei igjen å gå. De 360 fagpersonene som er samlet i Tromsø vil møte mange hindringer underveis, både tekniske, økonomiske og ikke minst etiske. Hvem vet hva fremtiden vil bringe?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media