Sykehuset Østfold har fått egen professor

Det er første gang Universitetet i Oslo har opprettet et professorat utenfor universitetssykehusene, skriver Moss avis onsdag.

Flere spesialister

Morten Jacobsen er fra før forskningsleder ved Sykehuset Østfold. Han koordinerer forskningen ved sykehuset, og ønsker å utvikle systemet til hele Helse Øst. Med professoratet håper han å kunne styrke rekrutteringen av spesialister. Sykehuset Østfold jobber for å få flere akademiske stillinger tilknyttet universitetet, både professorer, amanuenser og lektorer.

– Det vil gi våre ansatte tilgang til det akademiske miljøet ved universitetene. Både våre folk og høgskoler og universiteter vil ha glede av det. Sykehuset har et lektorat fra før, som har gitt en del studenter. Med professoratet kan vi utdanne flere spesialister, sier Jacobsen til Moss avis.

Styrke den kliniske forskningen

Jacobsen tiltrer stillingen som professor i 20 % stilling fra 1. oktober. For et år siden ble det etablert en egen forskningsavdeling ved Sykehuset Østfold, og han vil fortsette som forskningsleder i full stilling ved siden av professoratet.

– Forskning har ofte vært enmannsforetak, som en bigeskjeft etter arbeidstid. Men ifølge de nye helselovene skal forskning nå være et hovedfelt ved sykehusene. Da må det også legges til rette med stillinger, penger og organisasjon som tillater forskning i arbeidstiden. Sykehuset Østfold har mange gode forskertalenter, avslutter Jacobsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media