Store psykososiale ettervirkninger av katastrofer

Angst, depresjon, aggresjon og alkoholmisbruk er hyppige og tilbakevendende problemer hos unge mennesker som har gjennomlevd ulykker og katastrofer. Følgelig er det på disse områdene at den viktigste behandlingsinnsatsen må skje, konkluderer en oppsiktsvekkende studie som er publisert i The Lancet.

Data fra Volendam-brannen

1. januar 2001 brøt det ut brann i en ungdomskafé i den nederlandske byen Volendam. 14 personer omkom og ca. 250 ble skadet i brannen. Av disse ble i overkant av 200 personer innlagt til behandling i sykehus.

15 måneder tidligere var det gjennomført en større kartlegging av psykososial helse og rusatferd blant skoleelever i 12-15-årsalderen i den samme regionen. Det viste seg at kartleggingen omfattet 31 elever som oppholdt seg i Volendam-kafeen under brannen. På den måten hadde forskerne nødvendige grunnlagsdata til å kunne gå videre med en oppfølgingsstudie.

Både ofre og pårørende trenger hjelp

En etterundersøkelse fem måneder senere avdekket en klar overhyppighet av psykososiale problemer blant ungdommene som hadde gjennomlevd brannen. Gjennomgående skåret de 75 % høyere på spørsmål om psykososiale plager, sammenliknet med ungdommene i kontrollgruppen. Etterundersøkelsen viste også at alkoholmisbruket var opp til fire ganger så stort blant traumeofrene som blant øvrige ungdommer.

Studien dokumenterer at katastrofen hadde negative effekter, ikke bare på ofrene selv, men på deres familier og omgangskrets. Forfatterne argumenterer følgelig for at psykososiale tiltak etter katastrofer må settes inn tidlig og rettes inn mot både ofre, familier og pårørende.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media