Spyttprøver i kampen mot meslinger

EU har startet et nytt prosjekt der prøver av munnsekret skal benyttes for å overvåke utbrudd av meslinger i Europa. Testene som er utviklet for å påvise meslingeantistoffer i munnsekret (ELISA – enzyme linked immunosorbent assay) anses nå av EU for å være gode nok til dette formålet. For å bekrefte eller avkrefte mistenkte tilfeller kreves munnsekretet undersøkt i laboratorier. Dette for å unngå at andre utslettsykdommer feildiagnostiseres klinisk som meslinger.

Utvidet bruk av testen i Norge

Folkehelseinstituttets Avdeling for infeksjoner som smitter via luftveiene er norsk referanselaboratorium for meslinger, og deltar i EU-prosjektet. Avdelingen tar sikte på utvidet bruk av munnsekretprøver også for å påvise av andre virussykdommer. I Norge antas det at meslinger ikke lenger forekommer endemisk, men man må likevel regne med at infeksjonen jevnlig blir importert hit til landet, melder Folkehelseinstituttet.

Passer for barn

I Storbritannia har munnsekretprøver vært brukt i overvåking av meslinger, kusma og røde hunder siden 1994. Metoden anses å være spesielt aktuell for barn, siden de slipper ubehagelige sprøytestikk. Dette kan føre til at man får en større mengde prøver, noe som igjen gjør at et større antall tilfeller kan verifiseres, tror instituttet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media