Skolehelsetjeneste på stedet hvil

Det kommer frem i en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). Ledende helsesøstre i 78 kommuner er blitt spurt om hvordan situasjonen er i sitt område.

Ikke flere årsverk

I 57,7 % av kommunene har det ikke vært endringer i antall årsverk i grunnskolens skolehelsetjeneste. I 15,4 % har det vært reduksjon, og i nær 27 % av de 78 kommunene har det vært en økning i antall årsverk. Drøyt 70 % av kommunene har ingen planer om å endre antall årsverk.

UHO-leder Anders Folkestad kommenterer at resultatet av undersøkelsen står i skarp kontrast til opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor skolehelsetjenesten er tillagt stor vekt.
- Mens planen lover 800 nye årsverk til helsestasjons- og skolehelstenesten innen 2006, var det i fjor bare kommet 131, sier Folkestad.

Tilsyn avslørte mangler

I 2000 gjennomførte Statens helsetilsyn tilsyn med skolehelsetjenesten i 59 kommuner, og avdekket betydelige mangler ved skolehelsetjenesten.

Halvparten av de undersøkte kommunene hadde ikke etablert internkontroll, mens alle de øvrige fikk merknader som påviste behov for forbedringer. Ti av 59 kommuner kunne ikke tilby skolehelsetjeneste til alle elever, og et stort antall kommuner oppga at de ikke hadde en skolehelsetjeneste som var fullverdig i henhold til kravene i forskriften.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media