Simulering - nyttig i schizofrenibehandling?

Ved hjelp av simuleringsteknologi (virtual reality) kan helsepersonell få mulighet til å oppleve på kroppen hvordan pasienter med schizofreni oppfatter sin egen situasjon. Det er et australsk forskningsprosjekt som vil benytte virtual reality i undervisning og behandling, og Jennifer Tichon fra University of Queensland presenterte metoden under den internasjonale telemedisin konferansen i Tromsø, skriver www.telemed.no.

Virtuelle hallusinasjoner

Det er særlig i forbindelse med hallusinasjonene at virtual reality kan være aktuelt.

Forskerne har ved hjelp av samtaler med pasienter bygd opp en dataanimert 3-dimensjonal versjon av opplevelser de har hatt. Ved hjelp av bilder og lyder, en 150 graders skjerm og høyttalere, simuleres en virkelig hallusinasjon for brukeren.

Som behandling

Modellene kan også brukes i behandlingen av pasienter, mener forskerne. Pasienten utsettes for en vanskelig situasjon virtuelt, med mulighet for selv å styre intensiteten. På denne måten kan vedkommende lære seg å takle ulike situasjoner på en bedre måte.

Flere muligheter

Virtual reality kan også brukes i andre sammenhenger. Blant annet har et forskningsprosjekt ved Psykologisk Institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim sett på mulighetene for å behandle ulike fobier ved hjelp av simuleringsteknologi . Det jobbes også med liknende prosjekter i Italia og Spania, men her brukes det i behandling av spiseforstyrrelser.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media