Raskere pasientbehandling med nytt digitalt dikteringssystem?

Helse Nordmøre og Romsdal har i disse dager installert et nytt digitalt dikteringssystem som skal bidra til raskere pasientbehandling og i tillegg styrke sikkerheten rundt pasientinformasjon.

Mer effektivt

- Vi ønsker med dette å kunne rasjonalisere rutinene rundt skriving av pasientinformasjon, sier prosjektleder Karl Wesenberg. Systemet har vært prøvd ut ved kirurgisk avdeling Molde sjukehus siden mai, og det er allerede produsert et stort antall digitale diktater.

- Fra å diktere på båndkassetter oppleves det som en stor forbedring å kunne diktere og skrive av digitalt ved hjelp av enheter knyttet til brukerens PC, sier Wesenberg. Han viser til at systemet åpner for nye muligheter, bl.a. ved å integreres med sykehusets elektroniske journalsystem. Systemet gjør også at man kan diktere og skrive av dokumentasjoner uavhengig av geografisk plassering.

Raskere pasientbehandling

Systemet bidrar til at dokumentasjon blir raskere tilgjengelig, noe som gjør at behandlingen i enkelte tilfeller kan foregå raskere. - Dette kan i noen tilfeller igjen føre til at pasienter kan skrives ut tidligere, påpeker Wesenberg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media