Multippel sklerose-pasienter dårligere av stress

Det viser en studie som et nederlandsk forskerteam presenterer i siste nummer av BMJ.

Verre av stress

Forskerne fulgte 73 pasienter med en svingende form for multippel sklerose (remitterende-relapserende type), for å studere sammenhengen mellom stressende hendelser i livet som ikke var relatert til sykdommen, med forekomst av forverring av symptomer.

Pasientene ble fulgt opp i gjennomsnittlig 1,4 år, og rapporterte totalt 457 stressende livsfaktorer som ikke var relatert til multippel sklerose, som for eksempel arbeidsstress, økonomiske problemer eller død hos et nært familiemedlem. 70 av de 73 pasientene (96 %) rapporterte om minst én stressende hendelse. I løpet av studien oppstod det 134 forverringer hos 56 pasienter, og 136 infeksjoner hos 57 pasienter.

Stress var assosiert med dobbelt risiko for en forverring, men det ble ikke funnet bevis for økning i infeksjon etter stressende hendelser.

Nyttig informasjon for pasienter

Forfatterne av studien understreker at man ikke har funnet endelige forklaringer på funnene. Men kunnskapen om at stress er assosiert med sykdomsaktivitet gir nyttig informasjon til den begrensede innsikten som pasienter og deres behandlere har på denne uforutsigbare sykdommen, mener forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media