Metapneumovirus infiserer alle under fem år

Humant metapneumovirus ble identifisert av nederlandske forskere så sent som i 2001. Forskerne oppdaget at så å si alle nederlandske barn under fem år har vært smittet av og dannet antistoffer mot viruset, som fører til influensaliknende symptomer og iblant lungebetennelse.

Nest hyppigst etter RSV

Nye funn omtalt på tidsskriftet Natures nettsider, tyder på at virusets spredningskapasitet og sykdomsfremkallende egenskaper følger det samme mønsteret i de fleste vestlige land. Nature refererer blant annet en rapport fra Vanderbilt-universitetet i den amerikanske delstaten Tennessee, der det viste seg at 12 % av alle barn hospitalisert på grunn av luftveisinfeksjon, hadde positiv blodprøve for metapneumovirus (hMPV). I dette materialet var bare respiratorisk syncytialvirus (RSV) mer prevalent hos barn som ble rammet av alvorlig luftveisinfeksjon.

Kommer om vinteren

En rekke land melder nå om høy insidens av metapneumoviruset. Fellesnevneren i rapportene er at praktisk talt 100 % av alle barn har vært eksponert for viruset før de kommer i skolepliktig alder.

Også i Norge er det høy forekomst av det luftveispatogene viruset. Da mikrobiologene ved St. Olavs Hospital i Trondheim sist vinter begynte med systematisk screening for hMPV, så de at det var en tydelig sesongvariasjon.

- På samme måte som RSV, tror vi at hMPV er et typisk sesongvirus med høyest insidens i vintermånedene. Det så vi i Sør-Trøndelag i årets første måneder, da hMPV ble påvist i over en tredel av nasofarynksaspiratene fra barn innlagt med luftveisinfeksjon. Men siden april har vi ikke hatt en eneste positiv test, sier overlege Svein Arne Nordbø ved Avdeling for mikrobiologi ved St. Olavs Hospital.

Variert sykdomsbilde

Nordbø slår fast at metapneumovirus er en av de aller hyppigste årsakene til luftveisinfeksjoner hos små barn. Infeksjonen gir et bredt spekter av kliniske symptomer og manifestasjoner, men kan være svært alvorlig hos de minste.

- Noen har hatt høy feber og forhøyet CRP, andre obstruktive symptomer og bronkiolitt. Det har også vært tilfeller av interstitiell pneumoni med eller uten atelektase, opplyser han.

Rammer også eldre

Infeksjon forårsaket av hMPV gir bare forbigående immunitet. Ikke bare barn rammes, også gamle og immunsupprimerte er utsatt. I Trondheim er det påvist to tilfeller hos pasienter med cystisk fibrose. Data fra en universitetsklinikk i New York antyder at hMPV er agens i rundt 10 % av tilfellene der eldre pasienter blir hospitalisert på grunn av luftveisinfeksjon.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media