Legevakt tildelt miljøfyrtårnsertifikat

Miljøvernminister Børge Brende delte ut sertifikatet til legevakten onsdag. Statsminister Kjell Magne Bondevik og Drammens-ordfører Lise Christoffersen deltok også under overrekkelsen.

Tilfredstiller en rekke krav

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen har legevakten kartlagt og gjennomført en rekke tiltak for å tilfredsstille krav innen arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, transport, avfall, utslipp til luft og vann, i tillegg til krav om estetikk. Dette bransjekravet har også vært på høring i Legeforeningen.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små- og mellomstore private og offentlige virksomheter. Formålet er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, spare penger på drift og skaffe dokumentasjon på miljøvennlig drift. Sertifiseringsordningen støttes av Miljøverndepartementet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media