Legevakt tildelt miljøfyrtårnsertifikat

Miljøvernminister Børge Brende delte ut sertifikatet til legevakten onsdag. Statsminister Kjell Magne Bondevik og Drammens-ordfører Lise Christoffersen deltok også under overrekkelsen.

Tilfredstiller en rekke krav

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen har legevakten kartlagt og gjennomført en rekke tiltak for å tilfredsstille krav innen arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, transport, avfall, utslipp til luft og vann, i tillegg til krav om estetikk. Dette bransjekravet har også vært på høring i Legeforeningen.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små- og mellomstore private og offentlige virksomheter. Formålet er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, spare penger på drift og skaffe dokumentasjon på miljøvennlig drift. Sertifiseringsordningen støttes av Miljøverndepartementet.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.