Legemidler til nyfødte - et sjansespill?

- Ja, det trengs mer kunnskap og kompetanse om medikamentvirkning og medikamentomsetning hos nyfødte og barn, sier barnelege og forsker Betty Kalikstad ved Barneklinikken, Rikshospitalet.

Bedre medikamenter til barn

Sammen med overlege Thor Willy Ruud Hansen ved Nyfødtseksjonen og overlege Gustav Lehne ved Radiumhospitalet leder hun det tverrfaglige seminaret Bedre medikamenter til barn – ny viten som holdes ved Rikshospitalet 19.-20. september.

- Seminaret retter oppmerksomheten mot det økende antall legemidler som er i bruk, og vil gi innsikt i ulike aspekter rundt medikamentstoffskiftet hos barn, sier Betty Kalikstad.

Tryggere behandling

Medikamenter til barn blir i stor utstrekning gitt på basis av den kunnskapen man har om medikamentenes virkninger hos voksne. Ofte har ikke medikamentene gjennomgått tilstrekkelig testing, og ikke sjelden gis de for indikasjoner som ikke uten videre tilsvarer den som gjelder for voksne.
- Derfor er det viktig å drøfte kvalitetssikringstiltak som kan sikre at medikamentell behandling av barna skal bli tryggere og bedre biologisk fundert, sier Kalikstad.

En viktig del av dette kunnskapsgrunnlaget handler om cellenes cytokromoksidasesystem og hvilken betydning det har i medikamentomsetningen. Systemet ser nemlig ut til å fungere forskjellig hos nyfødte sammenliknet med større barn og voksne.
- Ved Rikshospitalet er vi nå i gang med forskning for å kartlegge medikamentmetabolismen hos nyfødte. Også i en rekke EU-land er dette et voksende forskningsfelt, sier Betty Kalikstad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media