Kvinnene på full fart frem i forskningen

Gjennom hele 1990-tallet har Finland hatt Nordens høyeste kvinneandel innen doktorgradsrettet forskning. Nå er 45 % av alle nye doktorander kvinner, melder tidsskriftet Forskningsnytt.

Økning også i Norge

Tallene, som er hentet fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), viser at kvinneandelen i forskningen har økt markant i alle fire nordiske land de siste ti årene. Sverige og Danmark har holdt gjennomsnittsnivået for Norden. Den norske andelen har ligget lavere, men den gikk kraftig opp fra ca. 16 % i 1990 til 35 % i 2000. Island har på sin side svært få avlagte doktorgrader hvert år, og er derfor ikke tatt med i statistikken.

Medisinsk forskning fenger kvinnene

Det er stor variasjon mellom fagområdene. Nær halvparten av dem som avlegger nordisk doktorgrad i medisin, er kvinner. Dermed er medisin fagområdet der det er flest kvinnelige doktorander. Så følger landbruksvitenskap og veterinærmedisin. Lavest kvinneandel finnes innen teknologiske fag (19 %), et område som har vært i stagnasjon siden 1996.

Fortsatt økning?

Bedømt ut fra studenttallet, vil kvinneandelen trolig fortsette å øke i tiden fremover. Blant alle doktorgradsstudentene i 2000 hadde også Finland høyest kvinneandel med 50 %. Sverige hadde 45 % kvinner blant studentene mens andelen for Norges del var 41 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media