Ikke alle prioriterer helsestasjon for ungdom

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde drøyt halvparten av Norges kommuner i 2002 opprettet et tilbud om helsestasjon for ungdom, mens tallet for 2000 var rundt 40 %.

Det er særlig kommuner med lavt folketall som ikke har opprettet slike helsestasjoner, og de oppfordres fra statlig hold om å samarbeide med hverandre for å opprette regionale tilbud. Enkelte deler av landet har imidlertid spesielt lav dekning som ikke utelukkende kan forklares med lav befolkningstetthet, ifølge SSB.

Helsestasjon for ungdom skal være et supplement til skolehelsetjenesten, lett tilgjengelig for målgruppen. Her skal ungdom kunne få prevensjonsveiledning og legekonsultasjon, informasjon om kjønnssykdommer, forebygging og behandling av psykiske og sosiale problemer, samliv og rusmisbruk. Mange av kommunene kan imidlertid kun tilby hjelp ved noen av de nevnte problemene, og bare én av fire kommuner har særskilte tiltak på samtlige av disse områdene. Blant annet har bare drøyt halvparten av helsestasjonene tiltak for å forebygge rusproblemer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media