Hjerte-lunge-redning på dagsorden i Stavanger

Fem personer som har overlevd hjertestans og gjenopplivning vil dele sine historier og opplevelser med leg og lærd ved kongressens innledningssymposium.

- Hensikten er å sette søkelyset på gevinstene ved hjerte-lunge-redning og synliggjøre muligheten for overlevelse med god livskvalitet, sier Kristian Lexow, leder for Norsk Resuscitasjonsråd og en av initiativtakerne til den nordiske kongressen som går av stabelen i Stavanger 4.-6. september.

Teamtenkning

Deltakerlisten omfatter 800 personer, deriblant leger, sykepleiere, ambulansepersonell og pasientrepresentanter. Kongressen er et prosjektsamarbeid mellom Norsk Resuscitasjonsråd, Skandinavisk Resuscitasjonsråd, tidsskriftet Akuttjournalen (Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine) samt helseforetaket Helse Stavanger.

- Kongressen tar vare på en sterk nordisk tradisjon, understreker Kristian Lexow, som sikter til den tverrfaglige tilnærmingen og teamtenkningen som preger akuttmedisinen som fag, og i særdeleshet arbeid med hjerte-lunge-redning.

Bedre organisering

Hvert år dør omlag 5 000 mennesker i Norge på grunn av uventet, plutselig hjertestans. Godt utført HLR mer enn dobler sjansen til å overleve.

- Det sentrale spørsmålet er hvordan akuttilbudet kan organiseres bedre og forsinkelser unngås, påpeker Lexow.

Hovedtemaer ved kongressen er således retningslinjer for og organisering av hjerte-lunge-redning og defibrillering, både i og utenfor sykehus. Et nytt og spennende tema er postresusciteringsomsorg, som omhandler behandling av pasienter etter vellykket gjenopplivning og hvordan det går med dem.

Følger opp resusciterte

- Det viser seg å være store forskjeller mellom sykehusene hva angår behandlingsresultater og dødelighet på dette området. Diskusjonen rundt postresusciteringsomsorg vil også ha stor betydning for fremtidens HLR-retningslinjer, sier Kristian Lexow.

Han opplyser at arbeidet med å oppdatere og oppgradere de såkalte Utstein-retningslinjene pågår for fullt. Disse internasjonale HLR-retningslinjene har sitt navn etter Utstein kloster utenfor Stavanger, stedet hvor de først ble utformet i 1990. Også ved årets kongress er det lagt inn besøk til og fagseminar ved klosteret.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media