HIV/AIDS-medisiner til millioner

Målet er ambisiøst: Av de om lag 6 millioner mennesker i den tredje verden som har HIV/AIDS, er det i dag færre enn 300 000 som får behandling med antiretrovirale medikamenter, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge helseorganisasjonen har man medisiner til å behandle mennesker for en dollar om dagen, men medikamentene når ikke frem til de som trenger dem.

Nødoperasjoner

For å nå –3 by 5–-målet, som det kalles, må man handle raskt, og det trenges så vel holdningsendringer som endrede handlemåter, understreker generaldirektør i WHO Lee Jong-wook. WHO vil ta i bruk kunnskap man har fått gjennom andre komplekse nødoperasjoner, blant annet for å få rask kontroll over SARS-utbruddet. Organisasjonen vil sørge for å forsyne at hardt rammede land som ber om hjelp med nødhjelpsteam med ekspertise på HIV/AIDS-behandling.

Global strategi før 1. desember

I tillegg kreves global innsats fra politiske myndigheter verden over, fra andre internasjonale organisasjoner, private organisasjoner og legemiddelindustrien. Verdens helseorganisasjon vil utvikle en omfattende, global strategi for å møte –3 by 5–, og legge frem denne på verdens AIDS-dag 1. desember.

Allerede da Lee Jong-wook tiltrådet som generaldirektør for WHO varslet han at han ville prioritere kampen mot HIV/AIDS høyt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media