Håp om effektiv vaksine mot miltbrann

Denne kombinerte strategien gir forhåpninger om en ny og effektiv vaksine mot miltbrann, melder nettutgaven av the Scientist.

Ny aktualitet

Miltbrann eller antraks skyldes Bacillus anthracis, en grampositiv sporedannende bakterie som finnes i jordsmonnet enkelte steder og dermed kan smitte beitende dyr. Hos mennesker er sykdommen tradisjonelt knyttet til landbruksnæringen, men de siste årene har miltbrann fått helt ny aktualitet som biologisk våpen.

Infeksjonen har ofte et stormende forløp fra de første uspesifikke symptomene oppstår til døden inntrer. Dette kommer av to parallelle sykdomsprosesser som omfatter bakteriereplikasjon og toksinproduksjon. Den hittil eneste tilgjengelige vaksinen har vært rettet inn mot toksinene, men ikke mot selve bakterien.

Dobbeltvirkende vaksine

I siste nummer av PNAS presenterer Harvard-forskere i USA en ny, dobbeltvirkende miltbrannvaksine som gir beskyttelse både mot basillene og mot toksinene. Gi-Eun Rhie og medarbeidere laget vaksinen ved å konjugere et kapselmolekyl (poly--D-glutamic acid, PGA) med et beskyttende antigen (protective antigen, PA). Dermed kunne de konvertere det svakt immunogene kapselmolekylet til en potent immunstimulator som igangsatte en humoral immunreaksjon.

Harvard-forskerne observerte at PGA-spesifikke antistoffer bandt seg til de innkapslede miltbrannbasillene og initierte komplementmediert basilledrap. De så også hvordan PA-antistoffer nøytraliserte toksinaktivitet og på den måten forhindret den dødelige virkningen av miltbranntoksinet. Nå tror forskerne at den dobbeltvirkende vaksinen kan både forebygge og stanse sykdommen.

- Basillene blir eliminert av kapselantistoffer allerede tidlig i infeksjonsforløpet, i god tid før en pasient får bakteriemi og toksinemi. I tillegg vil antistoffer mot det beskyttende miltbrannantigenet fungere som en forsvarslinje overfor resttoksiner, hevder forfatterne bak PNAS-studien. De understreker at vaksinen kombinerer profylaktiske og terapeutiske prinsipper ved å anvende både antibakterielle og antitoksiske komponenter.

- Kan fungere

- Dette konseptet kan vise seg å være velegnet for å bekjempe miltbrann, sier overlege Bjørn Iversen ved Avdeling for forebygging av infeksjonssykdommer ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- En miltbrannvaksine som utøser en antistoffbasert immunrespons som involverer hukommelsescellene kan føre til en raskere, mer effektiv og langtidsvirkende immunrespons. Prinsippet med å konjugere eller kople et antigen med et annet og derved gi en sterkere immunrespons kjenner vi fra andre effektive vaksiner, for eksempel Haemophilus influenzae B.

Ikke smittsomt

Miltbrann har ulike manifestasjoner hos mennesker, men vanligst er hudmiltbrann som gir nekrotiske sår og lungemiltbrann som ubehandlet er dødelig. Gastrointestinal miltbrann kan oppstå etter inntak av kontaminert mat. Miltbrann smitter ikke mellom mennesker.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media