Grei kvalitet på sykehusenes nettsider

Det viser en test utført av overlege Jan Norum og medarbeidere, i samarbeid med Statskonsult og Den norske Kreftforening, presentert på Kreftforeningens nettsider. Norum startet studien mens han arbeidet ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST). Nå presenterer han resultatene, som avdelingsleder ved kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge – sykehuset som kommer best ut i testen.

Fungerer

Internett-sidene til 66 norske sykehus er vurdert etter kriterier som opplysninger om parkeringsmuligheter og kart, adresser, prisliste, fritidstilbud, behandlingstilbud, ventetid og tilgang til en engelsk nettversjon, skriver kreft.no. Dette er kriterier som blant annet Statskonsult benytter for vurdering av nettsider. Ifølge testen har 54 av de 66, altså 80 %, en fungerende nettside.

Størst = best?

Ut fra vurderingskriteriene er det ifølge testen de største sykehusene som har best kvalitet på sine nettsider. Aller best ut kommer Universitetssykehuset Nord-Norge. Generelt oppnådde universitetssykehusene i snitt 22 av 32 mulige poeng, sentralsykehusene oppnådde 15,3 mens de lokale sykehusene og andre institusjoner fikk henholdsvis 13,2 og ti poeng. Kun en av tre sykehus hadde tilgang til en engelsk versjon, kun to av tre tilbød kontakt via e-post, halvparten opplyste ikke om når siden sist ble oppdatert og de færreste hadde prislister tilgjengelig.

Små sykehus på pasientenes premisser

Etter innføringen av Fritt Sykehusvalg er pasienter og pårørende blant de viktigste brukerne av sykehusenes hjemmesider. Derfor har studien også tatt for seg Internett-sidene ut fra pasientenes kriterier. Pasienter og pårørende ønsker seg særlig informasjon om ventetid, behandlingstilbud, adresser, egen informasjon til pårørende og søkemuligheter på sykehusets nettside.

– Tar vi hensyn til dette, er forskjellen i kvalitet mindre. De små, lokale sykehusene er nemlig langt flinkere enn de store universitetssykehusene til å opplyse om det pasientene og deres pårørende ønsker seg mest, nemlig informasjon om ventetid, sier Jan Norum.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media