Gjennomgang av prehospitale tjenester i Helse Vest

Gjennomgangen skal være avsluttet i juni neste år.

Kompetanse og responstid

- Hovedfokus er å sikre befolkningen et faglig forsvarlig akuttmedisinsk tjenestetilbud. Vi vil vurdere alle sidene ved den akuttmedisinske kjeden. Vi vil særlig se nærmere på kompetanse og responstid i ambulansetjenesten, slik at det sikres en forsvarlig beredskap i tråd med nasjonale standarder, sier styreleder Mai Vik i Helse Vest.

Stilles større krav

Den prehospitale tjenesten er en viktig del av den samlede akuttmedisinske kjeden. Tjenesten har utviklet seg fra en ren transporttjeneste til en integrert del av medisinsk diagnostikk og behandling. Derfor stilles det stadig større krav til beredskap, kompetanse, kommunikasjon, materiell og utstyr.

Ifølge Helse Vest skjer det en stadig forbedring av utstyret i ambulansene i helseregionen. At det kan overføres EKG fra alle ambulanser er blant annet en forutsetning for rask avansert behandling av hjerteinfarkt i regionen, skriver Helse Vest i en pressemelding.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media