Første sykehjem med telemedisin

Det er gjennom samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø at Kroken sykehjem og omsorgstjenesten i fylket starter en ny elektronisk meldingsutveksling med tilsynslegene ved sykehjemmet og sykehusene.

Kryptert e-post

Tjenesten skal erstatte dagens telefonhenvendelser, som har tatt mye tid for personalet. Frem til i dag har de brukt telefonen for å kontakte tilsynslege om problemstillinger angående pasienter, men nå erstattes dette av elektroniske tjenester. Blant annet skal informasjonen nå utveksles på kryptert e-post via Nordnorsk helsenett. Den nye ordningen gjør at legene kan svare når de har mulighet, sykepleierne sparer mye tid de tidligere har brukt til å vente i telefonen, man kvalitetssikrer kommunikasjonen fordi den blir skriftlig og sjansene for misforståelser blir mindre.

Nasjonalt senter for telemedisin har jobbet med telemedisin i over 10 år og har ifølge avdelingsleder Steinar Pedersen et tett samarbeid med Datatilsynet.

- Nye muligheter

Sosialminister Ingjerd Schou var med under åpningsmarkeringen i dag. Hun mener det ligger et enormt potensiale innenfor pleie- og omsorgssektoren når det gjelder å ta moderne teknologi i bruk.

- IT i pleie- og omsorgstjenestene er fortsatt relativt nytt, samtidig som vi nå vet hvilke muligheter dette gir til å forenkle rutiner, kunne stille riktige diagnoser og spare administrative ressurser. Alt dette vil øke både tilgjengeligheten til og kvaliteten på tjenestene til den enkelte. Og det er det som er hensikten, sa Schou.

Vil følge med

Statsråden sa også at regjeringen ønsker å prøve ut hvordan bruk av elektroniske løsninger blant annet kan bedre samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten, og bidra til å bedre kommunikasjonen mellom de ulike tjenestene i kommunene.

- Telemedisinsk Senter vil være en viktig aktør i dette, og vi kommer derfor til å følge nøye med for å se om dette er erfaringer som kan spres til andre kommuner i landet, sa Schou.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media