Fant hormon som kan hjelpe overvektige

Det hevder britiske forskere som har funnet frem til hormonet som virker ved å redusere matlysten.

Hormonet PYY (peptid YY 3-36) formidler tarmenes signal på metthet. Forskerne mener at enkelte mennesker blir tykke fordi de ikke produserer nok av hormonet, og på den måten bare får et svakt metthetssignal.

Spiste mindre

I en artikkel publisert i denne ukens New England Journal of Medicine, refererer professor Stephen R. Bloom og medarbeidere til en studie med 24 forsøkspersoner, hvorav halvparten var overvektige og halvparten var tynne. Deltakerne fikk infundert enten hormonet PYY eller en saltvannsoppløsning, og to timer senere ble de servert mat. I gjennomsnitt spiste de som fikk hormonet 30 % mindre i løpet av måltidet og det påfølgende døgnet.

De overvektige som fikk hormonet hadde et energiinntak på 1 810 kalorier resten av dagen, mens kontrollgruppens inntak var på 2 456 kalorier. Tilsvarende tall for den tynne gruppen var 1 533 og 2 312 kalorier.

Ulykkelige

Professor Bloom påpeker overfor New York Times vanskelighetene ved å være overvektig, og sier at årsaken til at han startet studiene var et håp om å kunne hjelpe pasientene sine.
- Antall selvmord er fordoblet, de er ulykkelige, de har en lavere gjennomsnittsinntekt, de blir ikke gift. De er ulykkelige mennesker som dør av alvorlige komplikasjoner, og det er spesielt trist fordi samfunnet forsøker å legge skylden på dem selv, sier Bloom.

Forskerne understreker at dette er foreløpige resultater, og at det ikke er endelig bevist at hormonet har en vedvarende terapeutisk effekt. De mener likevel at de foreløpige funnene er oppmuntrende.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media