Enzymmangel gjør røykere mer disponert for kreft

Ifølge en artikkel publisert i siste utgave av Journal of the National Cancer Institute, har israelske forskere identifisert en forklaring på hvorfor bare noen røykere utvikler lungekreft. Forskerne ved Weizmann Institute of Science i Israel undersøkte 136 pasienter, 68 med lungekreft og 68 uten.

Lavt nivå, høy risiko

Enzymet som forskerne har studert, kalles 8-oksoguanin DNA glykosylase 1 (OGG1). Enzymet reparerer skader som røyking eller andre miljøfaktorer har påført arvestoffet (DNA) og er et av svært mange reparasjonsenzymer i kroppen.

Undersøkelsene viste at røykere med et lavt nivå av OGG1 har 5-10 ganger så høy risiko for å utvikle lungekreft som røykere med det høyeste nivået.

Til sammenlikning er kreftrisikoen 120 ganger større for røykere med lavt enzymnivå enn for ikke-røykere med normale konsentrasjoner av enzymet.

Rammer mange

Ifølge Zvi Livneh og hans medarbeidere hadde 40 % av lungekreftpasientene et lavt nivå av OGG1, mens tilsvarende tall i kontrollgruppen bare var 4 %.

Også ikke-røykere med lavest OGG1-nivå hadde høyere risiko for å få lungekreft, selv om denne var klart mindre enn for røykere.

Lungekreft tar hvert år livet av minst en million mennesker verden over, og nærmere 90 % av alle lungekreftpasienter er røykere. Imidlertid er det bare 10 % av storrøykerne som utvikler lungekreft.

Forskerne understreker at funnene må bekreftes i flere studier før det eventuelt utvikles en blodprøve for røykere som kan indikere risikoen deres for lungekreft.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media