Enzymmangel gjør røykere mer disponert for kreft

Ifølge en artikkel publisert i siste utgave av Journal of the National Cancer Institute, har israelske forskere identifisert en forklaring på hvorfor bare noen røykere utvikler lungekreft. Forskerne ved Weizmann Institute of Science i Israel undersøkte 136 pasienter, 68 med lungekreft og 68 uten.

Lavt nivå, høy risiko

Enzymet som forskerne har studert, kalles 8-oksoguanin DNA glykosylase 1 (OGG1). Enzymet reparerer skader som røyking eller andre miljøfaktorer har påført arvestoffet (DNA) og er et av svært mange reparasjonsenzymer i kroppen.

Undersøkelsene viste at røykere med et lavt nivå av OGG1 har 5-10 ganger så høy risiko for å utvikle lungekreft som røykere med det høyeste nivået.

Til sammenlikning er kreftrisikoen 120 ganger større for røykere med lavt enzymnivå enn for ikke-røykere med normale konsentrasjoner av enzymet.

Rammer mange

Ifølge Zvi Livneh og hans medarbeidere hadde 40 % av lungekreftpasientene et lavt nivå av OGG1, mens tilsvarende tall i kontrollgruppen bare var 4 %.

Også ikke-røykere med lavest OGG1-nivå hadde høyere risiko for å få lungekreft, selv om denne var klart mindre enn for røykere.

Lungekreft tar hvert år livet av minst en million mennesker verden over, og nærmere 90 % av alle lungekreftpasienter er røykere. Imidlertid er det bare 10 % av storrøykerne som utvikler lungekreft.

Forskerne understreker at funnene må bekreftes i flere studier før det eventuelt utvikles en blodprøve for røykere som kan indikere risikoen deres for lungekreft.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.