Blodsukker på SMS

Den nye løsningen utviklet ved Senter for telemedisin i Tromsø, kan gjøre hverdagen lettere for barn med diabetes type 1. Løsningen ble presentert på den internasjonale konferansen om telemedisin som pågår i Tromsø denne uken.

Testes ut nå

Alt som trengs for å benytte systemet er en mobiltelefon med såkalt Bluetooth. Bluetooth-teknologien brukes til å knytte sammen trådløse enheter, men rekkevidden er i utgangspunktet på kun 10 meter. Når barnet måler blodsukkeret sendes signalet fra måleren automatisk til mobiltelefonen, som så automatisk sender en tekstmelding (SMS) til mor eller far. "Siste blodsukkerverdi: 7,8. Dato: 16.9.2003. Tid: 12.23.24". I fire måneder fremover skal systemet prøves ut av 15 barn med diabetes og deres foreldre.

Frihet og trygghet

Formålet til prosjektet er å demonstrere og evaluere et system som kan gi barn og ungdom større frihet, pårørende større trygghet og helsepersonell bedre grunnlag for å gi råd og medisinere målgruppen rett.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media