Barn med dysleksi blir bedre med lesetrening

En av fem elever i norsk skole, rundt 20 %, har nedsatt leseferdighet, og 3-5 % har store lesevansker, skriver bladet Psykisk Helse. Nå viser en ny studie, publisert i tidsskriftet Neurology, at barn med lesevansker som dysleksi bruker de samme områdene i hjernen som andre barn når de leser. Ved hjelp av spesialundervisning kan disse språkområdene trenes opp og kompensere for noen av lesevanskene.

Mindre aktivitet

I studien ble 21 barn i 11-12-årsalderen, halvparten med dysleksi og halvparten med normale leseferdigheter, undersøkt ved hjelp av funksjonell magnettomografi (MR).

– Begge elevgruppene brukte de samme områdene av hjernen når de leste, men dysleksibarna hadde i utgangspunktet betydelig mindre aktivitet i disse områdene enn gruppen av barn med normale leseferdigheter, sier forskeren Elizabeth Aylward ved Washington-universitetet i Seattle, USA.

Intens leseundervisning

Barna med nedsatt leseferdighet, som ellers hadde normal intelligens, fikk deretter leseundervisning i 28 timer fordelt over tre uker, etterfulgt av en ny funksjonell MR-test. Nå var aktiviteten i de aktuelle hjerneområdene den samme for begge gruppene, noe som viser at treningen gav resultater.

– Når vi kan se forandringer etter så kort tid, tyder det på at barn med dysleksi kan bedre sine ferdigheter raskt hvis de får den riktige spesialundervisningen, sier Aylward.

Trening gjør mester

Også Ragnar G. Solheim har tro på at systematisk leseopplæring nytter. Han jobber til daglig ved Senter for leseforskning i Stavanger.

– Når et område i hjernen stimuleres med trening, får man utviklet dette området, og man får nevrologiske endringer. Hvis ikke lesevanskene er svært store, har jeg tro på at man kan få økte ferdigheter også etter kort tid, slik den aktuelle studien viser. Det er med lesing som med skigåing; trening gjør deg bedre. På samme måte som muskler, trenger hjernen utfordringer for å utvikle seg, sier Solheim ifølge Psykisk Helse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media