Virvar av forskrifter avløses av én

Den nye forskriften, som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og trådte i kraft i juli i år, skal gjøre det lettere for kommunene å utøve miljørettet helsevern.

Fra 400 til én

- Kommunene får ikke flere oppgaver, men et bedre verktøy i arbeidet med vern mot helseskader. For eksempel vil det bli lettere å forebygge legionellasmitte, sier avdelingsdirektør Jens J. Guslund i Sosial- og helsedirektoratet. Guslund sikter til en ny bestemmelse i forskriften som pålegger bedrifter og virksomheter med kjøletårn meldeplikt til kommunen.

Miljørettet helsevern har vært omfattet av over 400 lokale og sentrale forskrifter, og det er disse som nå blir avløst av en enkel og moderne forskrift som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet.

Egen veileder

Til forskriften er det laget en egen veileder om miljørettet helsevern. Veilederen lanseres på en konferanse i Skien denne uken der kommuneleger og spesialister i samfunns-, arbeids- og allmennmedisin står på deltakerlisten.

– Veilederen er i første rekke beregnet på helsetjenesten og private og offentlige virksomheter, men også for publikum kan den ha interesse. Veilederen beskriver folks rettigheter til vern mot forhold i miljøet som kan virke negativt på helse og trivsel. Den viser også hvor man kan finne aktuell informasjon og statistikk, sier Jens J. Guslund.

Miljørettet helsevern omfatter tiltak knyttet til blant annet inneklima, støy, avfallshåndtering, ulykker og sosiale miljøfaktorer. Kommunehelsetjenesten er forpliktet til å ha løpende oversikt over miljøforhold og helsetilstanden i kommunen, og være med i planlegging av både offentlige og private virksomheter for å sikre folk og allmennhet mot fysisk og sosial mistrivsel.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media