Tette fødsler forbundet med komplikasjonsrisiko

Det fremgår av en studie publisert i siste nummer av BMJ. Studien omfatter 89 000 annengangsfødende kvinner i Skottland i perioden 1992-8. Samtlige hadde født en gang i løpet av de fem siste årene, og ble fulgt opp gjennom sitt andre svangerskap.

Doblet risiko

En av 20 var blitt gravide igjen innen seks måneder fra første svangerskap. Disse kvinnene hadde dobbelt så høy risiko for komplikasjoner ved fødsel nummer to, uavhengig av om den første fødselen hadde vært komplisert eller ikke.

Etter å ha korrigert for demografiske variabler, fant forskerne at kvinner som hadde svangerskapsintervaller på mindre enn seks måneder, hadde 60 % overhyppighet av moderat prematur fødsel, fordoblet risiko for ekstremt prematur fødsel og nesten firedoblet risiko for nyfødtdød.

Foreslår mer prevensjonsveiledning

Forfatterne mener at strategier for å redusere antall kvinner med svært tette graviditeter vil bidra til å redusere forekomsten av for tidlige fødsler. Blant annet foreslår de at prevensjonsveiledning bør intensiveres overfor kvinner som forventes å ha kort svangerskapsintervall, i første rekke tenåringer og kvinner som tidligere har mistet barn.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media