Sykehuspasienter for dårlig informert

Det fremgår av den offentlige pasientundersøkelsen i Storbritannia, en spørreundersøkelse blant 95 000 pasienter ved til sammen 176 akuttsykehus, gjennomført i 2002.

God nok informert?

I undersøkelsen, som er omtalt i BMJ, oppgav 28 % av pasientene at de følte seg godt nok informert om den legemiddelbehandling som ble forordnet under sykehusoppholdet og som skulle kontinueres etter utskrivning. Derimot mente 43 % av sykehuspasientene at de hadde fått dårlig eller mangelfull legemiddelinformasjon. På den annen side var det 30 % som sa at de ikke hadde behov for informasjon om legemidlene og deres mulige bivirkninger.

Årlig undersøkelse, ulike temaer

Legemiddelinformasjon er ett av flere temaer i pasientundersøkelsen, som gjennomføres på årlig basis av britiske helsemyndigheter som et ledd i arbeidet med kvalitetsforbedringer i helsevesenet. Den første offentlige pasientundersøkelsen ble utført i 1998, da temaet var pasienttilfredshet i allmennpraksis. Senere er liknende undersøkelser gjennomført blant hjertepasienter og kreftpasienter.

Lang venting

Et nedslående resultat i den siste undersøkelsen er at en tredel av pasientene som ble henvist under betegnelsen øyeblikkelig hjelp, oppgav at de hadde ventet i fire timer eller mer før de ble tatt imot og undersøkt i sykehus. 6 % av pasientene måtte vente i opptil 12 timer før de ble tatt hånd om, ifølge BMJ.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media