Sykehuspasienter for dårlig informert

Det fremgår av den offentlige pasientundersøkelsen i Storbritannia, en spørreundersøkelse blant 95 000 pasienter ved til sammen 176 akuttsykehus, gjennomført i 2002.

God nok informert?

I undersøkelsen, som er <a href=”http://bmj.com/cgi/content/full/327/7408/180-a”targe” target=”_self”>omtalt i BMJ, oppgav 28 % av pasientene at de følte seg godt nok informert om den legemiddelbehandling som ble forordnet under sykehusoppholdet og som skulle kontinueres etter utskrivning. Derimot mente 43 % av sykehuspasientene at de hadde fått dårlig eller mangelfull legemiddelinformasjon. På den annen side var det 30 % som sa at de ikke hadde behov for informasjon om legemidlene og deres mulige bivirkninger.

Årlig undersøkelse, ulike temaer

Legemiddelinformasjon er ett av flere temaer i pasientundersøkelsen, som gjennomføres på årlig basis av britiske helsemyndigheter som et ledd i arbeidet med kvalitetsforbedringer i helsevesenet. Den første offentlige pasientundersøkelsen ble utført i 1998, da temaet var pasienttilfredshet i allmennpraksis. Senere er liknende undersøkelser gjennomført blant hjertepasienter og kreftpasienter.

Lang venting

Et nedslående resultat i den siste undersøkelsen er at en tredel av pasientene som ble henvist under betegnelsen øyeblikkelig hjelp, oppgav at de hadde ventet i fire timer eller mer før de ble tatt imot og undersøkt i sykehus. 6 % av pasientene måtte vente i opptil 12 timer før de ble tatt hånd om, ifølge BMJ.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.