Svensk MRSA-utbrudd får konsekvenser i Norge

- Ja, det pågående utbruddet betyr at både pasienter og helsearbeidere fra Stockholmsområdet bør gjennomgå bakteriologiske undersøkelser når de ankommer Norge, konstaterer overlege Bjørn G. Iversen ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Nødvendige forholdsregler

Til nå har kravet om bakteriologisk MRSA-testing bare omfattet pasienter fra områder og land utenfor Norden eller Nederland. Men ifølge nye anbefalinger skal Folkehelseinstituttet heretter informere om utbrudd innenfor både Norden og Nederland, slik at norske sykehus kan ta nødvendige forholdsregler overfor pasienter og personell fra berørte institusjoner og steder.

- Ettersom det pågår et MRSA-utbrudd ved sykehus og andre helseinstitusjoner i Stockholmsregionen, ber vi norske sykehus om å ta nødvendige forholdsregler slik de er beskrevet i anbefalingene, understreker Iversen.

Markant økning

Det svenske Smittskyddsinstitutet, som er søsterinstituttet til det norske Folkehelseinstituttet, meddeler at Stockholm har dobbelt så høy forekomst av pasienter med MRSA, sammenliknet med andre regioner i Sverige.

Økningen har vært markant de siste 4-5 månedene. Problemet ses ikke bare ved sykehus, men også ved andre institusjoner. Det er vanskelig å skille mellom institusjoner med og uten utbrudd, og myndighetene i Stockholm har ikke kontroll på utbruddet. Pasienter og personell i helseinstitusjoner i Stockholmsregionen oppfattes som høyrisikogruppe for MRSA-spredning.

Smittskyddsinstitutet opplyser at den dominerende bakteriestammen i utbruddet er UK E-15, en epidemisk MRSA-stamme fra Storbritannia.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media