Status quo for sykehusinfeksjoner

Med unntak av en liten økning i andelen urinveisinfeksjoner, har både forekomsten og fordelingen av ulike typer sykehusinfeksjoner vært uforandret de siste fire årene, opplyser Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Sammenlikninger

Det kommer frem i en prevalensundersøkelse som ble gjennomført ved landets sykehus 4. juni i år. Målet med prevalensundersøkelser er å overvåke forekomsten av sykehusinfeksjoner og frembringe tall slik at helsepersonell og institusjoner kan sammenlikne egne resultater med landsgjennomsnittet.

Blir kvalitetsindikator

Undersøkelsen 4. juni omfattet bortimot 13 000 sykehuspasienter. Av disse hadde 689 (5,4 %) infeksjon. 2,0 % hadde urinveisinfeksjon, 1,5 % nedre luftveisinfeksjon, 1,7 % postoperativ sårinfeksjon og 0,5 % hadde septikemi.

Totalprevalensen på 5,4 % er i samme størrelsesorden som for perioden 1999-2002. Fra 2003 benyttes prevalens av sykehusinfeksjoner også som en kvalitetsindikatorer for å understøtte fritt sykehusvalg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media