Røykfritt hjem gir påvist helseeffekt

Det er allerede kjent at tiltak som reduserer eksponering for tobakksrøyk tidlig i livet kan redusere risikoen for blant annet plutselig uventet spedbarnsdød, men kunnskap om hvor effektive tiltak er, har vært begrenset. Nå viser en fersk, britisk studie at røykeforbud i hjemmet gir en signifikant reduksjon av stoffet kotinin, det viktigste nedbrytningsproduktet fra nikotin, i barnets urin. Studien er presentert i siste nummer av BMJ.

Røykeforbud gir effekt

314 husholdninger med spedbarn hvor en eller begge foreldre røyker, ble undersøkt. Barna var mellom fire og 24 uker gamle da intervjuene fant sted.

Konsentrasjon av kotinin i urinen viste seg å være uavhengig av om foreldrene røykte fem eller 20 sigaretter om dagen; skillet gikk mellom de hjemmene som var røykfrie og hjemmene hvor man tillot røyking. I hjem hvor røyking var forbudt, ble den såkalte kotinin-kreatinin-ratioen redusert med en faktor på 2,6.

Mindre restriktive tiltak, som å bruke vifter og åpne vinduene når man røkte, hadde ingen effekt på barnets eksponering for tobakksrøyk. I disse hjemmene var konsentrasjonen av kotinin i barnets urin den samme som i hjem helt uten beskyttende tiltak.

Få hadde røykeforbud

Over 80 % av foreldrene mente at passiv røyking var skadelig, og 90 % antok at barn kan beskyttes mot eksponering for tobakksrøyk hjemme. Mer enn halvparten av foreldrene rapporterte at de benyttet ulike måter for å beskytte barnet, men under en femdel praktiserte røykeforbud i hjemmet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media