På talefot om helsenett-regning

- Vi hadde et konstruktivt møte med departementet den 26. august, og vil møtes i nye drøftelser for å bli enige om tallgrunnlaget, opplyser Kjell Maartmann-Moe, leder av Alment praktiserende lægers forening.

Millionregning

Striden står om hvem som skal betale for fastlegenes tilkopling til det nasjonale helsenettet, som etter planen skal åpnes i september. Ifølge beregninger gjort av Sosial- og helsedirektoratet, vil dette koste 138 millioner kroner det første driftsåret.

Helsedepartementets mål er at partene kommer til enighet innen utgangen av året.

Fraråder fastleger å koble seg til IT-nett. Tidsskriftet - nett 20.8. 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media