Oftere psykiske lidelser blant de yngste elevene

En britisk tverrsnittsundersøkelse som omfatter 10 438 skolebarn mellom 5 og 15 år fra England, Wales og Skottland, viser at elever som er yngst i klassen sin er mer utsatt for psykiske lidelser enn de eldre klassekameratene. Konklusjonen er at det ikke er årstiden barnet er født på som spiller inn, men tidspunkt i forhold til skolestart. Undersøkelsen er publisert i siste nummer av BMJ.

Påvirker fremtiden

Ifølge forskerne er ikke problemene som følger av ung alder ved skolestart begrenset til de tidligste skoleårene, men fortsetter i den videre skolegangen, og kan til og med påvirke mulighetene for høyere utdanning.

Robert Goodman og hans kolleger ved Psykiatrisk Institutt ved Kings College i London delte barna inn i tre grupper, yngst, mellomst og eldst. Deretter ble lærere, foreldre og barn intervjuet i tillegg til at de fylte ut omfattende spørreskjemaer. Et psykisk problem ble bare konkludert dersom symptomene hadde en betydelig innvirkning på barnets hverdag.

Lærerne kan hjelpe

De britiske forskerne mener lærerne bør være mer bevisste alderen på elevene sine, og ha en mer fleksibel holdning til barnas utvikling. Dette mener forskerne kan redusere antall barn med ulike psykiske problemer. Flere studier viser ifølge Goodman, at lærere ofte forventer for mye av de yngste barna.

Goodman og hans kolleger foreslår at lærerne kan minne seg selv på at alle elevene ikke er på samme nivå, blant annet ved å registrere dem etter fødselsdato heller enn i alfabetisk rekkefølge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media