Ofrer ferien for å skape forskningsinteresse

Viste er også sommerleirens initiativtaker. Hun ville øke interessen for medisinsk og biologisk forskning, og satte derfor igang sommerleiren Bio Med Camp. For femte gang er nordiske ungdommer samlet på UiB for å fordype seg i dette forskningsfeltet.

Stimulere til medisinsk forskerkarriere

– Formålet med campen er å stimulere ungdom til å satse på en forskerkarriere innen medisin og biologi. Da jeg tok initiativet til leiren i 1998 var det lite rekruttering til medisinsk forskning og jeg ønsket å vise hvor spennende dette feltet var, sier prosjektleder og medisinerstudent Kristin Viste, til UiBs nettsider. Sammen med medstudentene Marit Braute og Astrid van Wingerden plana hun den første samlingen i 1999. Det er Forbundet Unge Forskere som står bak sommerleiren i Bergen, som gjennomføres i samarbeid med UiB.

Honnør fra dekanus

– Bio Med Camp er viktig og nyttig for universitetet, mener dekanus ved Det medisinske fakultet, Rolf Reed, som vil gi honnør til Kristin Viste og de andre bak leiren.
– På denne måten skapes interesse for forskning generelt og medisin og biologi spesielt. Derfor er det bra at våre folk er så positive til å stille opp, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media