Norsk studie om traumebehandling vekker oppsikt

Konklusjonen er ikke akkurat forbausende, men til gjengjeld er den overbevisende godt dokumentert i en norsk studie publisert i tidsskriftet Trauma. Studien er gjennomført av leger og traumatologer tilknyttet Tromsø mineskadesenter ved Universitetet i Tromsø, og den er basert på erfaringer fra arbeid blant mineskadede sivile i Nord-Irak og Kambodsja.

Drillet i førstehjelp

Legene Husum, Gilbert & Wisborg har gjennomført et flerårig undervisningsprosjekt i de to landene, der de med forholdsvis enkle midler og manualer har drillet lokalt, ufaglært personell i avansert prehospital førstehjelp. Disse ble rekruttert fra distriktsstrøk der det var lang vei til sykehus, og opplæringen pågikk etappevis over tre år, fra 1996 til 1999.

I alt 135 personer fikk opplæringen som bestod av 450 formelle kurstimer og som gav dem tittelen “paramedics” (paramedisinere). Disse paramedisinerne fikk så i oppdrag å undervise lokalbefolkningen i grunnleggende, livreddende førstehjelp. Ved utgangen av 2001 hadde over 5 000 innbyggere fått opplæring i førstehjelp.

Dødeligheten sank

Parallelt med opplæringsprogrammet ble det ført en omhyggelig skade- og dødsstatistikk som inkluderte over 1 000 mineofre. Det viste seg at dødeligheten blant mineofrene gikk ned fra 40 % før prosjektet startet til gjennomsnittlig 15 % under prosjektperioden som var fra 1997 til 2001.

For hvert år var det en suksessiv reduksjon i dødsraten i populasjonen av mineofre som ble fulgt opp, fra 24 % i 1997 til 9 % i 2001. Forfatterne registrerte også infeksjoner hos mineofrene, men de kunne ikke påvise noen endringer i infeksjonshyppigheten i løpet av prosjektperioden.

Får ros

Forfatterne konstaterer at basale og rimelige undervisningsprogrammer om initial traumebehandling gir store overlevelsesgevinster i krig- og katastrofeområder. En lederartikkel i samme nummer av Trauma berømmer det norske initiativet i Kurdistan og Kambodsja. Lederartikkelen understreker viktigheten av å rette oppmerksomhet mot traumehåndtering i krigsutsatte områder og i utviklingsland. Her er ulykkesforekomsten høy og mange steder er behandlingsapparatet dårlig eller helt fraværende.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.