Mener legemiddelindustrien konkluderer i egen favør

Legemiddelindustrien tolker forsøksresultatene for positivt, viser en ny undersøkelse. En gruppe danske forskere fra Copenhagen Trial Unit., ledet av lege Bodil Als-Nielsen, har undersøkt om forsøksresultater tolkes ulikt, avhengig av hvem som finansierer forsøkene. Undersøkelsen viser at annethvert forsøk som finansieres av legemiddelindustrien ender opp med en konklusjon i favør av den nye medisinen. Til sammenlikning ender kun 16 % av forsøkene som er støttet av det offentlige med en anbefaling av det nye medikamentet. Dermed er sannsynligheten for at det nye medikamentet blir anbefalt uten forbehold tre ganger større i forsøk som er finansiert av industrien.

Leser kun konklusjonene

- Det er oppsiktsvekkende at industrien og de offentlige forskerne kommer til forskjellige konklusjoner til tross for at de i forsøkene oppnår de samme behandlingsresultatene, sier Als-Nielsen. Hun vet at mange leger kun har tid til å lese konklusjonene, og utelukker ikke at legemiddelindustrien utnytter dette.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet JAMA og omfatter 370 tilfeldige forsøk offentliggjort i anerkjente internasjonale legevitenskapelige tidsskrifter i perioden 1971-2001. Forskerne har sammenliknet behandlingseffekt og bivirkninger med konklusjonen i forsøkene. Samme resultat kom også frem i en mindre undersøkelse nylig, publisert i BMJ.

Uheldige bindinger

Ifølge en av forskerne, Christian Gluud, er dataene i forsøkene i orden og han sier legemiddelindustrien er flinke til å rapportere om bivirkninger. Men det er når konklusjonen skal skrives at det går galt, mener han.
- Det kan skyldes at forskerne som utfører forsøkene jobber så tett sammen med legemiddelindustrien at de påvirkes av industriens tankegang, sier Gluud til Berlingske Tidende. Han mener en annen forklaring kan være at flere forskere overlater skrivingen av konklusjonen til legemiddelfirmaet.
- Dette bidrar til å gi den et forretningsmessig snarere enn et vitenskapelig preg, sier Gluud.

Ifølge leder i Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Jens Chr. Djuurhus, blir det utgitt over 2 000 legevitenskapelige artikler hver dag, og en lege som vil følge med på sitt eget felt må i så fall lese over 100 artikler om dagen. Han mener undersøkelsen understreker viktigheten av at leger lærer å tolke og gjennomskue forskningsresultater.

Legemiddelindustriforeningen i Danmark krever ifølge NetDoktor.dk at forskerne dokumenterer hver enkelt tilfelle der de mener konklusjonene er manipulerte.

Dette mener Bodil Als-Nielsen er urealistisk å forlange, siden det er et generelt internasjonalt problem, og ikke gjelder et spesielt firma eller produkt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media