Medisinstudenter dropper sikker sex i ferien

Mannlige medisinstudenter kan ikke beskyldes for å være gode rollemodeller hva angår sikker sex, skal man tro en spørreundersøkelse omtalt i BMJ. Godt under halvparten benytter kondom når de har sex med en ny partner mens de er ferie.

En av fire har ny partner

Undersøkelsen er gjennomført ved St. George's Hospital Medical School i London og publisert i et leserbrev i tidsskriftet Family Practice. Hensikten var å kartlegge medisinstudenters ferievaner hva angår sex og bruk av kondom.

100 andreårsstudenter i alderen 19-29 år og med likelig kjønnsfordeling besvarte spørreskjemaet. 27 av studentene hadde hatt ny partner under siste feriereise. Antall partnere varierte fra en til ti, med et snitt på tre. Av de 27 var det 15 som oppgav at de alltid brukte kondom; herav åtte av ti kvinner, men bare sju av 17 menn (41 %).

Også tema i reisemedisin

Hovedgrunnen til at de mannlige studentene ikke benyttet kondom var at de tok det for gitt at partneren brukte p-piller eller annet prevensjonsmiddel.

- Selv om undersøkelsen er beskjeden, viser den at usikker sex ikke er uvanlig blant velutdannede unge mennesker, bemerker forfatteren bak studien. Han mener at leger og helsesøstre må bli flinkere til å gi råd om sikker sex når de informerer om reisemedisinske problemstillinger.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media