Lege-ja til norsk medlemskap i EU

Akademikerne er hovedorganisasjonen som Legeforeningen er tilsluttet.

Klart flertall

63 % av medlemmene i Akademikerne ville stemt ja til norsk EU-medlemskap dersom det ble avholdt en folkeavstemning i dag, melder Nationen. 26 % av dem sier nei, mens 10 % er usikre. Den siste prosenten ville ikke stemt. Det går frem av en meningsmåling gjort av Opinion blant 700 av Akademikernes 128 000 medlemmer, på oppdrag fra organisasjonen selv. 41 % av befolkningen for øvrig mener at Norge bør gå inn i EU, viser en måling MMI har gjort for Dagbladet i august.

Tabell
Klart fleretall for norsk medlemsskap i EU blant norske akademikere.
Foto Europakommisjonens audiovisuelle bibliotek

Alle akademikergrupper sier ja

Bakgrunnstallene viser at det er flertall for EU blant alle lag av de organiserte akademikerne, uavhengig av bosted, kjønn og alder, selv om tallene varierer.
Minst EU-entusiasme er det blant offentlig ansatte akademikere, der 51 % sier ja. Til sammenlikning vil 71 % av akademikerne i privat sektor gjøre Norge til del av unionen.

- Vi har ikke spurt dem hvorfor de stemmer ja. Det kan henge sammen med partipolitisk overbevisning og kanskje en frykt for å stå utenfor, sier Christl Kvam, leder i Akademikerne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media