Lavere selvmordsrate blant tvillinger

Studien er publisert i siste nummer av BMJ.

Kaare Christensen ved Syddansk universitet i Odense og kolleger har fulgt 21 653 danske tvillinger som ble født mellom 1870 og 1930 og som fikk fastsatt dødsdato og mellom 1943 og 1993. Selvmordsraten ble sammenliknet med den øvrige befolkningen.

Familien viktig

Det er en kjensgjerning at den største risikofaktoren for selvmord er psykisk sykdom, og en rekke studier viser at psykiske sykdomstilstander er mer utbredt blant tvillinger enn alenefødte. Den danske studien viser likevel at tvillinger har en vesentlig lavere selvmordsrate enn befolkningen ellers. Sterke familiebånd og familiens engasjement er kjent for å være viktig ved forebygging av selvmord, og forfatterne mener dette er årsaken til at tvillinger kommer bedre ut.

Tvillinger er i samme familie og samme miljø, i hvert fall de første årene av livet. I tillegg har de vanligvis et tettere forhold enn det alenefødte søsken har, både under oppveksten og senere i livet.

- På grunn av at psykiske sykdomstilstander er mer vanlig blant tvillinger enn den øvrige befolkningen, skulle man forvente at selvmordsraten var høyere hos tvillinger. I og med at våre funn viser det motsatte, understreker dette hvor viktig gode familieforhold er, sier forfatterne til BMJ.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media