Hvordan få ned sykefraværet?

Norge har høyt sykefravær i verdenssammenheng, men årsakene til dette er usikre, melder På Høyden, nettavisen ved Universitet i Bergen (UiB). I vår ble derfor Senter for stress, søvn og helse etablert ved universitetet. Forskere fra tre ulike fakulteter vil forsøke å finne svar på hva som gjør oss syke, hvor mye vi tåler og hvilke tiltak som er mest effektive i forebygging og behandling.

- Mangel på dokumentasjon

Sykefraværet her i landet er beregnet til å koste 47 milliarder kroner hvert år, og til tross for at det i tillegg brukes millioner i året på tiltak for å få ned sykefraværet er det mangel på god dokumentasjon, mener forskerne ved senteret.

Vil gi råd

Målet er at senteret gjennom forskning skal kunne se på helhetlig på sammenhengene mellom stress, søvn og helse.
- Man må teste hvilken effekt bestemte aktiviteter har på det egenmeldte sykefravær, på arbeidstakernes opplevelse av subjektive helseplager som utmattelse, ryggsmerter og hodepine og på deres evne til å mestre stress. På bakgrunn av grundige analyser, kan vi i senteret gi råd om tiltak, sier Hege Eriksen, forskningsdirektør ved senteret.

Senteret styres administrativt gjennom Unifob, oppdragsenheten til Universitetet i Bergen, og finansieres eksternt.

Tverrfaglig

Sentret har åtte forskningsgrupper fra tre forskjellige fakulteter; Det psykologiske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fakultetet. Forskningen strekker seg fra eksperimentell dyreforskning til anvendt forskning, epidemiologi, tiltak og behandling til økonomisk vurdering av tiltakene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media