Heder til Brundtland på internasjonal tobakkskonferanse

I sin begrunnelse for å gi prisen til den tidligere generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon sa John R. Seffrin, direktør i Den amerikanske kreftforeningen, at hennes innsats for å plassere kampen mot tobakk på den politiske agenda har vært avgjørende. - Hun klarte å legge grunnlaget og å få til rammekonvensjonen om tobakk, sa Seffrin.

Svært fortjenestefullt

Presidenten i World Medical Association (WMA), finske Kati Myllymäki, sier at Gro Harlem Brundtland har gjort en utmerket jobb som generaldirektør.

- Også før hun kom til WHO hadde hun utmerket seg, og hun hadde da hun tiltrådte et bredt internasjonalt nettverk både blant politiske ledere og ledere i internasjonale organisasjoner. Hun har lenge vært en internasjonalt anerkjent person, en sterk politiker og det er også godt kjent av hun er lege, sier Myllymäki. Hun sier også at det var overraskende stor motstand i begynnelsen under arbeidet med rammekonvensjonen om tobakk. - Det er derfor modig og flott gjort at hun klarte å ta disse utfordringene. Det er svært verdifullt at det er personer som er så kloke og utholdende og jeg tror ikke det er mange personer som er så sterke at de hadde klart denne utfordringen slik som Gro Harlem Brundtland gjorde, sier lederen for WMA. - En meget fortjenestefull tildeling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media