Greie besøkstall for Fritt sykehusvalg på nett

8. mai i år ble Fritt sykehusvalg Norge relansert med en kombinert Internett- og telefontjeneste. Målet med tjenesten er at publikum skal kunne finne oppdatert informasjon om ventetider ved sykehus i hele landet. Derfor er ambisjonen at alle ventetider skal oppdateres månedlig.

Forventer økt besøk

Siden relanseringen har nettsidene i gjennomsnitt hatt rundt 300 besøkende hvert døgn. I sommermånedene har besøkstallet sunket til rundt 200 per døgn, men prosjektansvarlig Tone Bringedal i Sosial- og helsedirektoratet regner med at besøkstallet tar seg opp utover høsten.

Mye tid å spare

- Vi vet ikke om de som besøker Fritt sykehusvalgs nettsider eller ringer faktisk benytter mulighetene som ligger i informasjonen de får, og dermed velger et annet sykehus enn de naturlig sogner til, sier Tone Bringedal til Computerworld. - Når du ser på listene som presenteres på nettstedet, er det stor variasjon i ventetid mellom de ulike sykehusene. Det kan derfor være mye tid å spare for den som er villig til å flytte litt på seg.

Egen telefontjeneste for leger

I tillegg til besøk på nettsidene, mottar den telefoniske tjenesten knyttet til Fritt sykehusvalg rundt 30 telefoner daglig.
- Det virker som at de som i særlig grad ønsker å få behandlingen utført i egen helseregion, benytter seg av muligheten til å snakke med en rådgiver i samme region, sier Bringedal.

Fritt sykehusvalg Norge har også en egen telefontjeneste for leger. I tre utvalgte sommeruker hadde denne tjenesten mellom sju og 16 henvendelser, men Bringedal forventer at antall henvendelser fra leger også vil øke utover høsten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media